Sort by: Most Recent | Top Today | Yesterday | Week | Month | Year | RSS
Free emoticons and smileys for Facebook, Twitter and Gmail. Read More »
Discuss   Bury
Real free amateur anal porn videos, free homemade anal fuck movies and pictures, wife and girlfriend ass sex. Read More »
Discuss   Bury
CH3NH2 to trujący, łatwopalnym gaz o zapachu zbliżonym do amoniaku/psujących się ryb. Idealnie rozpuszcza sie w wodzie, trochę słabiej w etanolu. Ze względu na swoje właściwości fizyczne metyloaminę zazwyczaj przechowuje się skroploną w ampułkach, ale częsciej w postaci soli np. chlorowodorku metyloaminy (higroskopijne ciało stałe). Read More »
Discuss   Bury